Severinus

Bijscholing

Bij- en nascholing

Alles draait om de beste zorg voor onze cliënten. Bij Severinus krijgen medewerkers alle ruimte om hun kennis en talenten voor onze cliënten in te zetten. We investeren dan ook veel in ontwikkeling en opleiding van onze medewerkers. Jezelf steeds verder mogen ontplooien biedt kansen om uit te blinken in: dat wat je leuk vindt en waar je goed in bent. Zowel voor onze cliënten als onze medewerkers. Severinus moedigt medewerkers dan ook aan om zich te blijven ontwikkelen en gerichte bij- en nascholing te volgen.

Aanbod

Bij- en nascholing
Jaarlijks inventariseren wij de leervragen voor bij- en nascholing. We geven advies en stellen het aanbod vast van cursussen en trainingen. Het bij- en nascholingsaanbod sluit aan bij leervragen van onze medewerkers en/of de doelgroepen van Severinus.

Open aanbod
Met haar open aanbod faciliteert Severinus Academie iedereen die betrokken is bij de zorg van onze cliënten. Dit open aanbod bestaat uit workshops, themabijeenkomsten  en cursussen. Medewerkers, vrijwilligers, ouders en mantelzorgers kunnen zich hiervoor op eigen initiatief* inschrijven. Met ons open aanbod willen we hen inspireren en motiveren en daarnaast ondersteunen bij zaken die zij in hun dagelijkse praktijk tegenkomen. Deelname aan het open aanbod is kosteloos. Bekijk het open aanbod in de kalender.
In verband met het Coronavirus zijn er voor de tweede helft van 2020 geen activiteiten gepland.

*Deelname vindt voor medewerkers plaats in eigen tijd.            

De programma’s doen een beroep op de eigen verantwoordelijkheid van de lerende en sluiten goed aan op de dagelijkse praktijk.